เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.มอบรถแก่มูลนิธิพระดาบส

 11 มิถุนายน 2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.มอบรถยนต์กระบะจำนวน 2 คัน และ รถจักรยานยนต์จำนวน 1 คัน ซึ่งเดิมเป็นรถที่ทางมูลนิธิฯเตรียมจำหน่ายขายทอดตลาด แต่เพื่อสาธารณประโยชน์ จึงได้มอบยานพาหนะดังกล่าวให้แก่ มูลนิธิพระดาบส เพื่อให้เด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนพระดาบส ใช้ยานพาหนะ ฝึกฝนเรียนรู้ ในการซ่อมบำรุง ในวิชาช่างยนต์ จะได้มีวิชาหาเลี้ยงชีพในภายภาคหน้าต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง