หน่วย พอ.สว.จ.เพชรบุรี ออกหน่วยฯช่วยประชาชน

 11 มิถุนายน 2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน ณ หมู่3 บ้านพุพูล ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง