เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จ.จันทบุรี

 13 กรกฎาคม 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดจันทบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง