เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จ.อุทัยธานี

 25 สิงหาคม 2563

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยม หน่วยแพทย์ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึก แก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนเด็กนักเรียน จากนั้น นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะเลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุทัยธานี ถวายรายงานการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ได้ทำการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในช่วงเช้า ทอดพระเนตรผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นผู้ป่วยในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิ พอ.สว.และพระราชทานทุนส่วนพระองค์แก่ผู้ป่วย จากนั้น นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุทัยธานี ถวายรายงานความคืบหน้าของกิจกรรรม พอ.สว.จังหวัดอุทัยธานี จากนั้น ฝ่ายเลขาธิการ โดยนายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ กล่าวเบิกตัวผู้เข้ารับของพระราชทานที่ระลึก อันได้แก่ เข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว.เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว.และโล่จนครบ   จากนั้นนายแพทย์ยุทธ โพธ่รามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.นำอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดอุทัยธานี เข้าเฝ้าฯ ร้องเพลงเดือนเพ็ญ และเพลงดวงแก้วในดวงใจ ซึ่งเป็นเพลงที่ทรงพระนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง จากนั้นพระราชทานพระราชดำรัส และพระราชทานพร แก่อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดอุทัยธานี ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกร จังหวัดอุทัยธานี เป็นล้นพ้น

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง