เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จ.สิงห์บุรี

 27 สิงหาคม 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึง ได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ตัวแทนเด็ก จากนั้น แพทย์หญิง ปาจรีย์ อารีย์รบ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะเลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ถวายรายงานการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ หน่วยแพทย์ พอ.สว.ทำการตรวจรักษาในตอนเช้า จากนั้นทอดพระเนตร ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นผู้ป่วยในความอนุเคราะห์ของมูลนิธิ พอ.สว.และพระราชทานทุนส่วนพระองค์แก่ผู้ป่วย จากนั้น นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ถวายรายงานความคืบหน้าของการการดำเนินกิจกรรม พอ.สว.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ต่อจากนั้น ฝ่ายเลขาธิการ โดยนายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.เบิกตัวผู้เข้ารับของพระราชทานที่ระลึก อันได้แก่ เข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. และเข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่ จนครบ จากนั้น นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ ได้นำอาสาสมัคร พอ.สว.ชัยนาท เข้าเฝ้าฯ ร้องเพลงเดือนเพ็ญ และ เพลงดวงแก้วในดวงใจ ซึ่งเป็นเพลงที่พระองค์ทรงพระนิพนธ์ จากนั้น พระราชทานพระราชดำรัส และพระราชทานพร แก่อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดชัยนาท ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกร ชาวจังหวัดชัยนาทเป็นล้นพ้น

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง