เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จ.ชัยนาท 29สค.63

 29 สิงหาคม 2563

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ และอนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดย นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ในฐานะเลขานุการ พอ.สว.ประจำจังหวัดถวายรายงานการตรวจรักษาผู้ป่วย และพระองค์ท่านทอดพระเนตรผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นผู้ป่วยในความอนุเคราะห์ของ มูลนิธิ พอ.สว.ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วงเช้า จากนั้น นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัด กล่าวถวายรายงานความคืบหน้าของการดำเนินกิจกรรม พอ.สว.จังหวัด จากนั้น ฝ่ายเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. โดยนายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ กล่าวเบิกตัวอาสาสมัคร พอ.สว.เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก อันได้แก่ เข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธยย่อ สว. และโล่ จนครบ จากนั้น นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ นำอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดชัยนาท เข้าเฝ้าฯ นำอาสาสมัครร้องเพลง เดือนเพ็ญ และเพลง ดวงแก้วในดวงใจ ซึ่งเป็นเพลงที่ทรงพระนิพนธ์ ด้วยพระองค์เอง เมื่อร้องเพลงเสร็จ พระราชทานพระราชดำรัส และพระราชทานพร แก่อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดชัยนาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อัลบั้มรูปภาพ