เลขาธิการฯ รับมอบเลนส์แก้วตาเทียม

 11 กันยายน 2563

นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. รับมอบเลนส์แก้วตาเทียมจากบริษัท พรพลอินสตรูเม้นท์ จำกัดและคณะผู้มีจิตศรัทธา เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ผ่าต้อกระจกของมูลนิธิ พอ.สว.ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง