ประกาศรับสมัครอาสาสมัครทันตแพทย์หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯปีที่16

 16 กันยายน 2563

มูลนิธิ พอ.สว. จะทำการรับสมัครอาสาสมัครทันตแพทย์หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ปีที่16 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563 โดยการ scan QR code  ทางfanpageหรือwebsite มูลนิธิ พอ.สว.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง