เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จ.สระแก้ว

 16 กันยายน 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น.สมเด็จพระเจ้าน้อง

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัตราราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมชาว พอ.สว.และพระ

ราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ  และอาสาสมัคร พอ.สว.

จังหวัดสระแก้ว ณ รร.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อ.วัฒนานคร 

 

 

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง