เสด็จเยี่ยมชาว พอ.สว.ฉะเชิงเทรา

 20 กันยายน 2563

วันที่20กย.63 เวลา 16.00 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึก แก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง