เสด็จเยี่ยมชาว พอ.สว.นครนายก22กย63

 22 กันยายน 2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 16.00น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่ กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดนครนายก ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง