ประกาศรายชื่ออาสาสมัครทันตแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯ ปีที่ 16

 5 ตุลาคม 2563

มูลนิธิ พอ.สว. ประกาศรายชื่ออาสาสมัครทันตแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารปีที่ 16 จำนวน 25 ทีม โดยเริ่มออกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 21 พฤษภาคม 2564

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง