เสด็จเยี่ยมชาว พอ.สว.สุโขทัย

 6 ตุลาคม 2563

วันที่ 6 ตค.63 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัตราราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วีขัตติยราชนารีเสด็จเยี่ยม พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่ อาสาสมัคร พอ.สว.สุโขทัย ณ 

 

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง