เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จ.กำแพงเพชร 8ตุลาคม2563

 8 ตุลาคม 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จ.กำแพงเพชร และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ณ หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง