เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จ.พิษณุโลก

 10 ตุลาคม 2563

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยม พอ.สว.จังหวัดพิษณุโลก และพระราชทานของที่ระลึกแก่ กรรมการอนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง