ช่องทางการรับบริจาคผ่าน QR Code ของธนาคารกสิกรไทย อีก1 ช่องทาง

 4 มีนาคม 2564

มูลนิธิ พอ.สว. เพิ่มช่องการบริจาคสบทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. ผ่านการscan QR Code ของธนาคารกสิกรไทย หรือ scan QR Code ของธนาคารกสิกรไทยได้อีก 1 ช่องทาง fanpage มูลนิธิ พอ.สว.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง