ประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

 19 มีนาคม 2564

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พร้อมด้วยนายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว นายแพทย์สมชาย เชื้อเพชระโสภณ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. ร่วมประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง