วัคซีนพระราชทาน จ.ชัยภูมิ

 11 กันยายน 2564

วันนี้ 11 กันยายน 2564 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดชัยภูมิ มีแผนออกให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์ม พระราชทาน ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเทพสถิต อำเภอเนินสง่า อำเภอหนองบัวระเหว
นำโดย นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต และสมาชิก พอ.สว. อำเภอเทพสถิต ออกให้บริการวัคซีนพระราชทาน ณ โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยให้บริการประชาชนกลุ่มเปราะบาง พระภิกษุ คนพิการและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 91 คน
และอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ สมาชิก พอ.สว. อำเภอเนินสง่า ออกให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน เชิงรุก เน้นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และคนพิการ ในทุกตำบล จำนวน 150 คน และอำเภอหนองบัวระเหว นำโดย นพ.เฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้อำนวยการ รพ.หนองบัวระเหว
มีผู้พิการ และผู้สูงอายุรับบริการ จำนวน 113 คน

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง