วัคซีนพระราชทาน จ.บุรีรัมย์

 12 ตุลาคม 2564

วันนี้ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564..เวลา 08.30 น..หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  นำโดย นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์.และคณะประกอบด้วย นายวิชัย เจริญสุข สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ  นางสาวปัจฉิมา หลอมประโคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ นางอัมพวัน โพธิ์ใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถาวร    พร้อมด้วยสมาชิกหน่วยแพทย์ พอ.สว. บุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลถาวร และ อสม. ให้บริการฉีดวัคซีน พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม จากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ดังนี้

  1. วัคซีน ซิโนฟาร์ม ครั้งที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์. เพื่อฉีดให้กับ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว. จำนวน 58 ราย
  2. วัคซีน แอสตร้า เซนิก้า ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ครั้งที่ 1 จำนวน  212  ราย

ครั้งที่ 2 จำนวน      4  ราย

  1. กระตุ้น ครั้งที่ 3 ด้วย แอสตร้า เซนิก้า แก่ อสม. นักรบแนวหน้าด้านสุขภาพ จำนวน 61 ราย

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง