เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. รับบริจาค 26 ตค 64

 26 ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 15,000 บาท จากฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพอ.สว.เพื่อใช้ในกิจกรรมต่อไป ณ สำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง