พอ.สว.สุราษฎร์ธานี ออกหน่วยวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน

 2 พฤศจิกายน 2564

                                  วันที่ 1 พย.64 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฐานะรองประธานกรรมการ พอ.สว.จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะประกอบด้วย นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฐานะเลขานุการ พอ.สว.จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ พอ.สว.จ.สุราษฎร์ธานี ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.จำนวน 600 ราย ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อฉีดให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส พระ นักบวช และจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในชุมชนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิ พอ.สว.

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง