เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.พร้อมคณะรับมอบที่ดินพร้อมบ้านพักอาศัย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 4 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ และ นายพงษ์ชัย ศรีธัญพงศ์ เหรัญญิก รับมอบที่ดินพร้อมบ้านพักอาศัย(ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์) จาก นางสาวสิริฤทัยวดี เหล่าวงศ์พัฒน์ ผู้มีจิตศรัทธามอบ โดยทำการโอนกรรมสิทธิ์เป็นของมูลนิธิ พอ.สว.เป็นที่เรียบร้อย ณ สนง.ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขา หัวหิน และ จะมอบให้ พอ.สว.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย โรงพยาบาลหัวหิน ดูแล และใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ พอ.สว.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง