เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง จนท.ปฏิบัติงานทันตกรรม ฝ่ายปฏิบัติการ

 14 ธันวาคม 2564

 สนง.มูลนิธิ พอ.สว.เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่ง จนท.ปฏิบัติงานทันตกรรม ฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพศชาย 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานภาคสนาม กับ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ ของมูลนิธิ ตามแผนงานได้  มีมุนษยสัมพันธ์ และสามารถปฏิบัติงานได้ทันที หากมีความรู้ด้านระบบไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์ด้านคลินิกทันตกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ  เปิดรับสมัครตั้งแต่ 13-28 ธันวาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ  รายละเอียดติดต่อ งานบุคคล 02-2265666 ต่อ 2104,2117 ในวันเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง