หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ประจำจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยวัคซีนพระราชทาน

 20 ธันวาคม 2564

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ประจำจังหวัดนครราชสีมา นำโดย นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ฐานะเลขานุการ พอ.สว.จังหวัด มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ป้องกันโรคCOVID-19 ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดบ้าน
ติดเตียง ผู้สูงอายุพร้อมประชาชน ณ ศาลากลางบ้าน ในชุมชนและบ้านผู้รับบริการตำบลกระโทก ตำบลโชคชัยตำบลพลับพลาอำเภอโชคชัย
รวมทั้งสิ้นจำนวน 197ราย
ทั้งนี้โดยด้วยความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รพ.จิตเวชฯ และหน่วยราชการอำเภอ นำโดยนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย นพ.เกรียงศักดิ์ ครุธกูล ผู้อำนวยการรพ.โชคชัย นายสุทัศน์ โทแหล่ง สาธารณสุขอำเภอโชคชัยและคณะเจ้าหน้าที่สนง.สาธารณสุข โชคชัย รพ.โชคชัย
พร้อม รพ.สต.พะโค อาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมาจิตอาสา904 ผู้นำชุมชนและ อสม.
ซึ่งในการออกหน่วย พอ.สว .ในครั้งนี้ มีทีม แพทย์ พยาบาล
อาสาสมัคร พอ.สว. จ.นครราชสีมา ออกปฏิบัติงาน รวมจำนวน 45 คน

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง