เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.อัญเชิญพระดำรัสสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนฯ

 31 ธันวาคม 2564

นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ มูลนิธิ พอ.สว.อัญเชิญพระกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ส่งถึงอาสาสมัคร พอ.สว.และครอบครัว ทุกคน ความว่า                                                                                                                                                  "สวัสดีปีใหม่ 2565 ถึงอาสาสมัคร พอ.สว.และครอบครัวทุกคน ขอให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป 

และข้าพเจ้าหวังว่าในไม่ช้านี้ จะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันอีก"

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง