เลขาธิการนำคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร

 6 เมษายน 2565

วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นพ.ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ มูลนิธิ พอ.สว. นำคณะผู้บริหารเข้าเฝ้าฯถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2เมษายน 2565 ขอบคุณภาพจาก กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง