เลขาธิการรับมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ พอ.สว.จาก รพ.เวชธานี

 6 ตุลาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. รับมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาทจาก ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานีและบริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง