โปรดเกล้าฯให้เลขาธิการนำ พอ.สว.นครนายก ออกหน่วยช่วยผู้ประสบอุทกภัย

 14 ตุลาคม 2565

วันนี้ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นพ.ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. นำคณะ พอ.สว.ประจำจังหวัดนครนายก โดย พญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ฐานะ เลขานุการ พอ.สว.จังหวัดนครนายก และสมาชิก พอ.สว.ประจำจังหวัด ได้ร่วมกันออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ณ  ชุมชนสังกะสี ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี    จากนั้นเวลา 10.00 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายสุรพิทย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่ประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยอีกด้วย  ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณแก่เหล่าพสกนิกร อย่างหาที่สุดมิได้

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง