นพ.พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ รับมอบเครื่องปั่นไฟจาก บ.ไชยล้อม จำกัด

 30 พฤศจิกายน 2565

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2565) เวลา 10.00 น. นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ มูลนิธิ พอ.สว. รับมอบเครื่องปั่นไฟยี่ห้อ PATCO POWER ขนาด 10.0 KVA ไฟ 2 สย 220 โวล์ท 50 เฮิร์ต จำนวน 1 เครื่อง จาก บริษัท ไชยล้อม จำกัด  โดยเครื่องปั่นไฟดังกล่าวมีมูลค่า 86,000 บาท (แปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิ พอ.สว. ต่อไป

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง