กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มค.ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 13 ธันวาคม 2565

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ วันที่ 2 มกราคม 2566 ณ ห้องพิธี ชั้น 10 สำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง