รองเลขาธิการ มูลนิธิ พอ.สว.รับมอบถุงยังชีพ จาก รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียม

 27 ธันวาคม 2565

วันนี้ วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ มูลนิธิ พอ.สว. รับมอบถุงยังชีพโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 20 ถุง จาก นายไกรเดช เถกิงเกียรติ รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียม เพื่อ ใช้ในหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาส ในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิ พอ.สว.ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง