นพ.ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ รับมอบเลนส์ จาก บ.พรพลอินสตรูเม้นท์ จำกัดและผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 1,450 อัน เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ผ่าต้อกระจกมูลนิธิ พอ.สว.

 17 มกราคม 2566

วันนี้ วันที่ 17 มค.66 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.รับมอบ เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 1,450 อัน จำนวนเงิน 565,500 บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จาก บริษัท พรพลอินสตรูเม้นท์ จำกัด และคณะผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปใช้ผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยต้อกระจก ในกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก ของมูลนิธิ พอ.สว.ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง