ประชุมโครงการความร่วมมือสภากาชาดไทย

 27 เมษายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ มูลนิธิ พอ.สว. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมโครงการความร่วมมือเพื่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน เพื่อเพิ่มอาสาสมัครกาชาดในที่ชุมชน องค์กรการกุศล และประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ร่วมกับศาสตราภิชาน นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทย ณ สำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.

อัลบั้มรูปภาพ