รองเลขาธิการรับมอบเงิน 587,800 บาท จากการจัดงานวิ่งโดย บ.ฟูจิ(ประเทศไทย)จำกัด

 18 มิถุนายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น.นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ ทันตแพทย์สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และ อาสาสมัคร แพทย์เดินเท้า พอ.สว. รับมอบเงิน จาก บริษัท ฟูจิฟิล์ม(ประเทศไทย)จำกัด จำนวน 587,800 บาท จากการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน FUJIFILM NEVER STOP Running รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อมูลนิธิ พอ.สว.นำไปใช้ในกิจกรรมมูลนิธิฯ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง