รับสมัครอาสาสมัครทันตแพทย์เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมฯปีที่19

 22 กันยายน 2566

มูลนิธิ พอ.สว.เปิดรับสมัครอาสาสมัครทันตแพทย์เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารปีที่19 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22-26 กันยายน 2566 (link ที่โพส)และจะสรุปผลการรับสมัครทุกวัน ประกาศผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 29 กันยายน 2566
(รายละเอียดคุณสมบัติตามภาพ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง