เลขาธิการมอบ รถยนต์แก่ พอ.สว.จ.แม่ฮ่องสอน

 3 ตุลาคม 2566

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ มูลนิธิ พอ.สว. มอบรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ แก่ พอ.สว.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง