สโมสรไลออนส์ ดุสิตา กรุงเทพฯมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว.

 8 พฤศจิกายน 2566

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ มูลนิธิ พอ.สว. รับมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จาก สโมสรไลออนส์ ดุสิตากรุงเทพฯ (ภาค 310-อี) และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำไปซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ในกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกของมูลนิธิ พอ.สว. ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง