นพ.พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ รับมอบเลนส์แก้วตาเทียมจาก สมาคมฮินดูสมาซ

 0 543

วันนี้(7 กพ.67) เวลา 10.00 น.นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ มูลนิธิ พอ.สว.รับมอบเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 200 เลนส์ มูลค่า 300,000 บาท จาก นางจันเดอร์บาลา ศิวะศรีอำไพ นายกสมาคมฮินดูสมาช พร้อมคณะ เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง