สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส.แก่ เลขาธิการ และรองเลขาธิการ

 0 543

วันที่ 7 กพ.67 เวลา 13.30 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์อัญเชิญ ส.ค.ส.พระราชทาน แก่ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการ และ นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการ มูลนิธิ พอ.สว.นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง