พิธีถวายราชสักการะเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 7 พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทำพิธีถวายราชสักการะเครื่องทองน้อยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  พร้อมทั้งเยี่ยมชมการออกปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ปีทื่15 ทีมที่1 โรงเรียนโป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยมีนายฉลอง  จันทบาล หัวหน้าหน่วยทันตกรรมฯอธิบายการทำงานของหน่วยฯ ซึ่งกำแพงเพชรเป็นจังหวัดสมาชิกพอ.สว.ในปี2562 ลำดับที่ 62

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง