หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารปีที่15 ทีมที่2

 11 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อาสาสมัครทันตแพทย์มูลนิธิ พอ.สว. ปฏิบัติงานน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารปีที่15 ทีมที่2 ณ โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย อำเภอปางศิลาทอง โรงเรียนแปลงสี่ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง