หน่วยทันตกรรมเคลื่อนฯปีที่15 ทีมที่2วันที่2

 12 พฤศจิกายน 2562

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 อาสาสมัครทันตแพทย์หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารปีที่15 ทีมที่2 ณ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง