หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารปีที่ 15 ทีมที่ 2 วันที่ 4

 14 พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562  อาสาสมัครทันตแพทย์มูลนิธิพอ.สว ปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารปีที่ 15 ทีมที่ 2 ณ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้รายการข่าว 3 มิติได้ร่วมทำข่าวในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง