ผ่าตัดต้อกระจก ณ โรงพยาบาลสุโขทัย 62

 15 พฤศจิกายน 2562

มูลนิธิพอ.สว ร่วมกับโรงพยาบาลสุโขทัยออกให้บริการผ่าตัดต้อกระจกในกิจกรรมโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจก มีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดจำนวน 200 ราย ณ โรงพยาบาลสุโขทัย เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง