ผอ.สนง.มูลนิธิ พอ.สว.รับมอบแปรงสีฟันสนันสนุนหน่วยทันตกรรมฯปีที่15

 22 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ทพ.สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. และทพ.ศิริชัย ชูประวัติ ผู้เชี่ยวชาญวิชาการด้านทันตกรรมมูลนิธิ พอ.สว. รับมอบแปรงสีฟันจำนวน 20,000 ด้าม มูลค่า 654,800 บาท จาก บริษัท พี เอ ที โอเวอร์ซี จำกัด โดยนางสาวธันญ์กมนฐ์ ทิ้วสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดจำหน่ายแปรงสีฟันปาล์มเมดในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ปีที่15 ตลอดทั้ง25 ทีม

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง