หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯปีที่15 ทีมที่3

 21 พฤศจิกายน 2562

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ปีที่15 ทีมที่ 3 อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง