อาสาสมัครทันตแพทย์ออกปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมปีที่15ทีมที่4

 24 พฤศจิกายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกยน 2562 อาสาสมัครทันตแพทย์มูลนิธิ พอ.สว. ออกเดินทางไปปฎิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนได้โอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารปีที่ 15 ทีมที่ 4 อำเภอแม่ระมาด(1) จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง