เลขาธิการร่วมประชุมกำหนดพื้นที่เสด็จ พอ.สว.จ.แพร่ ปี2562

 28 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว.ร่วมประชุมกำหนดพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยี่ยมอาสาสมัคร พอ.สว. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง