ประมวลภาพหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฯปีที่15ทีมที่4

 30 พฤศจิกายน 2562

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ปีที่15 ทีมที่ 4 อ.ท่าสองยาง(1) จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2562

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง