ทันตแพทย์อาสาสมัครออกเดินทาวไปปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ปีที่15ทีมที่5

 1 ธันวาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 อาสาสมัครทันตแพทย์มูลนิธิ พอ.สว. ออกเดินทางไปปฎิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนได้โอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดารปีที่ 15 ทีมที่ 5 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตตาก ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง